I samarbeid med Forsvarets Personellservice (FP) får Postansatte 15% rabatt på If skadeforsikring:

Nytegning, endring, ol. av IF forsikring- ta kontakt med Forsvarets Personellservice, tlf 21 07 57 10.

Spørsmål angående betaling av If forsikringer rettes til PP Finans på tlf 23 15 95 00.

* Bil

- maks 10% bonustap ved skade

*Andre kjøretøy

- MC, camping, båt, snøscooter, osv.

*Hus, hytte og innbo

- trygghet i hjemmet ditt

*Reise

-trygghet på reisen (ikke rabattert forsikring)

*Husdyr

- forsikring for firebeinte familiemedlemer (hund, katt og hest)

*Verdisak

- for verdifulle gjenstander