Om PP Finans

PP Finans Postfolkenes Personellservice (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og Bring AS, samt selskaper som Posten Norge AS er medeiere i.

 

Vi ble etablert så langt tilbake som i 1933 og er 5 ansatte som betjener ca 10.000 medlemmer.

 

PP Finans sin oppgave er å fremme sparing, yte lån og bistå med andre økonomiske ordninger og tilbud. PP Finans har kontor i Oslo med hele Norge som markedsområde.

 

PP Finans er en spareforening og er ikke knyttet til Bankenes Sikringsfond og kommer ikke inn under innskuddsgarantiordningen.

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådde i kraft juli 2022, og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av tilgang til informasjon om hvordan virksomheten jobber for å hindre negative konsekvenser innen sosial bærekraft.

 

PP Finans utfører aktsomhetsvurderinger for å rette fokus på anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter hos våre leverandører og samarbeidspartnere. Våre retningslinjer skal bidrar til å ivareta respekten for grunnleggende menneskerettigheter og gode arbeidsforhold internt og hos våre leverandører. 

 

Link til rapporten.