PP Finans Postfolkenes Personellservice (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og Bring AS, samt selskaper som Posten Norge AS er medeiere i.

 

Vi ble etablert så langt tilbake som i 1933 og er 6 ansatte som betjener ca 10.000 medlemmer.

 

PP Finans sin oppgave er å fremme sparing, yte lån og bistå med andre økonomiske ordninger og tilbud. PP Finans har kontor i Oslo med hele Norge som markedsområde.

 

PP Finans er en spareforening og er ikke knyttet til Bankenes Sikringsfond og kommer ikke inn under innskuddsgarantiordningen.